Informace spojené s průběhem omezení kvůli virové epidemii

Informace o nadcházejicích seminářích a trénincích, spojené s omezením a nařízením vlády:

Ze dne 11.3.2020

Ze dne 12.3.2020

Ze dne 5.3.2020